เลือกตั้งในสิงคโปร์เริ่มขึ้นแล้ว ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19

การเลือกตั้งทั่วไปในสิงคโปร์เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยคูหาเลือกตั้งประมาณ 1,100 แห่งเริ่มเปิดให้ประชาชนมาลงคะแนนท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

การเลือกตั้งทั่วไปในสิงคโปร์เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยคูหาเลือกตั้งประมาณ 1,100 แห่งเริ่มเปิดให้ประชาชนมาลงคะแนนท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด สิงคโปร์นับเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จัดให้มีการเลือกตั้งนับตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด-19 คาดว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคกิจประชาชน หรือพีเอพี ของนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง จะชนะการเลือกตั้งอีก ขณะที่พรรคฝ่ายค้านระบุไม่ได้หวังจะบริหารประเทศ เพียงแต่ขอให้ประชาชนช่วยกันลดการครองเสียงข้างมากในสภาของพรรคพีเอพี

Related posts