ผลวิจัยระบุชาวอังกฤษเกือบร้อยละ 6 ติดโควิด-19

ผลการวิจัยเรื่องความชุกของการติดเชื้อพบว่า เกือบร้อยละ 6 ของประชากรอังกฤษมีแนวโน้มเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในช่วงที่มีการระบาดรุนแรง และยังมีอีกหลายล้านคนที่มีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก

ผลวิจัยจากชุดทดสอบแอนติบอดีเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนาในชาวอังกฤษทั่วประเทศกว่า 100,000 คน แสดงให้เห็นว่า เกือบร้อยละ 6 ติดโรคโควิด-19 และมีชาวอังกฤษ 3.4 ล้านคนที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาอื่น ๆ เช่น ผลการศึกษาที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษที่ระบุว่า ยังมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในชุมชนมากกว่ายอดผู้ป่วยติดเชื้อรายวันที่ทางการรายงาน

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ ได้กล่าวว่าการตรวจแอนติบอดีถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์หลายคนมองว่า การตรวจแอนติบอดีมีประโยชน์ในการศึกษาจำนวนผู้ติดเชื้อ แต่ก็มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจแบบรวมกลุ่มที่ทำให้ผลตรวจรายบุคคลขาดความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเตือนว่า แม้การตรวจแอนติบอดีจะช่วยค้นหาจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในวงกว้าง แต่ก็ไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าผู้ที่ได้รับการตรวจแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้ในอนาคต

Related posts