วงจรสมองที่มีบทบาทสำคัญในความแตกต่างของพฤติกรรมทางสังคม

วงจรสมองที่มีบทบาทสำคัญในความแตกต่างของพฤติกรรมทางสังคมที่ซ้ำซ้อนและไม่ยืดหยุ่นซึ่งเป็นลักษณะความผิดปกติของคลื่นความถี่ออทิสติกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคคาดการณ์ว่าเด็ก 1 ใน 54 คนในสหรัฐฯมี ASD ซึ่งเป็นภาวะที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประสาทที่หลากหลายซึ่งคิดว่าเกิดจากการผสมผสานระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

ภูมิภาคสมองหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องในความผิดปกติของ ASD คือสมองน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ hindbrain ในสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีเซลล์ประสาททั้งหมดประมาณสามในสี่และมีการเชื่อมโยงกับการควบคุมมอเตอร์ การศึกษาล่าสุดโดยไจ่และเพื่อนร่วมงานของเขาได้แสดงให้เห็นว่าการยับยั้งกิจกรรมในพื้นที่ของสมองน้อยที่เรียกว่า Rcrus1 สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมซ้ำ ๆ / ไม่ยืดหยุ่นได้ซึ่งชวนให้นึกถึง ASD ในหนู งานของพวกเขายังพบว่าการกระตุ้นบริเวณนี้สามารถช่วยเหลือพฤติกรรมทางสังคมในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ ASD แต่ไม่สามารถปรับปรุงพฤติกรรมที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ยืดหยุ่นได้ การศึกษาเหล่านี้ร่วมกันชี้ให้เห็นว่าภูมิภาคเพิ่มเติมของสมองน้อยอาจควบคุมพฤติกรรมที่ซ้ำซ้อนและ / หรือยืดหยุ่นได้

Related posts