โปรแกรมการออกกำลังกายของทอม บราดี้คืออะไร

โปรแกรมการออกกำลังกายของทอม บราดี้คืออะไร

สุทธิพงษ์ ศรีสุข ก.ค.. 26 0

ทอม บราดี้, แขกง่ายของ NFL, มีโปรแกรมการออกกำลังกายที่ตั้งอยู่บนภาวะความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนความยาวนานในอาชีพ. โปรแกรมนี้รวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวเอง, การฝึกภาวะความแข็งแกร่ง, และการทำงานร่วมกับครูฝึกที่มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูและการป้องกันการบาดเจ็บ. นอกจากนี้ทอมยังให้ความสำคัญกับการทานอาหารที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและการฟิตเนส. ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทัศน์ "TB12" ที่ทอมใช้ในการตั้งค่าตนเองสำหรับความสำเร็จ.

รายละเอียดเพิ่มเติม