ทำไมคำว่า 'แบบเร่งด่วน' ถูกใช้ก่อนข่าวเสมอ?

ทำไมคำว่า 'แบบเร่งด่วน' ถูกใช้ก่อนข่าวเสมอ?

สุทธิพงษ์ ศรีสุข ก.ค.. 17 0

ในบทความนี้ ผมได้สำรวจเรื่องการใช้คำว่า 'แบบเร่งด่วน' ก่อนข่าวที่เราพบเห็นบ่อยๆ คำว่า 'แบบเร่งด่วน' ถูกใช้เพื่อแสดงถึงความเร่งด่วนของข่าว ทำให้ผู้อ่านรู้ว่าข้อมูลที่จะได้รับเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจโดยเร็ว เช่นเดียวกับการสื่อสารข่าวเร่งด่วนที่ต้องถูกส่งออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้คนได้รับรู้ข้อมูลในเวลาที่ตรง. ดังนั้น การใช้คำว่า 'แบบเร่งด่วน' ก่อนข่าวจึงเป็นวิธีที่ได้ผลในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้.

รายละเอียดเพิ่มเติม