ตำรวจสามารถยึดโทรศัพท์ของคุณได้หรือไม่ในการหยุดรถประจำวัน?

ตำรวจสามารถยึดโทรศัพท์ของคุณได้หรือไม่ในการหยุดรถประจำวัน?

สุทธิพงษ์ ศรีสุข ส.ค.. 1 0

การเปิดดูโทรศัพท์ในที่สาธารณะ: ทำได้หรือไม่?

พวกเราทุกคนมักเก็บข้อมูลสดจากโลกของเรามาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเรามากมาย สุวรรณี ตั้งใจ ภริยาของผมแล้วก็ส่วนตัวฉันเอง จริง ๆ แล้วเรียกว่าเป็นพจนานุกรมดิจิตอล, หากตำรวจจำเป็นต้องยึดโทรศัพท์ของคุณโดยไม่มีหมายศาล, จะได้มาตรการนี้เป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณหรือไม่?

นิติบัญญัติกับสิทธิของผู้ถูกตรวจค้น

บนพื้นฐานข้อตกลง, กระบวนการค้นหาโทรศัพท์มือถืออาจจะทำลายสิทธิในความเป็นส่วนตัว หากตำรวจไม่มีหมายศาลค้นหา โดยสภาพความเป็นในประเทศไทย, เว้นแต่มีข้อยกเว้นสำหรับ "ความเร่งด่วนที่อธิบายได้" จริงๆแล้วเรื่องนี้ยังยังไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจนตามศาลฎีกา.

ความเกี่ยวข้องของการยึดโทรศัพท์ที่จุดตรวจ

ในบางกรณี, ตำรวจอาจจะยึดโทรศัพท์หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าขับขี่เมา หรือทำประเมินความเสี่ยงในทางด้านความปลอดภัยเอา เรื่องฉับไวของเรื่องนี้คอยอ่านประกาศอย่างใกล้ชิดจากทางรัฐบาลก่อนค่ะ.

การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

ด้วยการที่โทรศัพท์ของเราพกเป็นอาวุธเจรจาสื่อสารของเรา, ไม่เรื่องแปลกที่เราต้องการที่จะปกป้องข้อมูลที่มีอยู่ภายในเครื่องหมายนี้ เราต้องเราต้องตระหนักและทราบถึงสิทธิที่เรามีในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ทั้งนี้ทั้งนั้น สุวรรณี ตั้งใจ และผมต่างประสบประสบการณ์ที่แตกต่างกันทางด้านแห่งชีวิตนี้.

เขียนความคิดเห็น