Category Archives: Kredyt

Kredyt z ratą stałą czy malejącą?

Wybierając kredyt powinniśmy sobie zdawać sprawę że od nas jako klientów banków wiele zależy. A mianowicie przy zaciąganiu kredytu hipotecznego nasz portfel dochodowy czy też oszczędnościowy może głęboko wpłynąć na sposób spłaty kredytu.

Kredyt hipoteczny powinniśmy brać na – raty stałe czy malejące?
Raty stałe to takie które zmieniają się wyłącznie wraz ze zmianą oprocentowania. Raty malejące to takie które na początku są wyższe od rat stałych ale wraz z upływem czasu maleją. Sposób wyliczania rat jest dosyć skomplikowany ale w skrócie można powiedzieć że w przypadku rat malejących w każdej racie jest taka sama część spłaconego kapitału. Do tego dodaje się odsetki które wraz ze spłatą kredytu są coraz mniejsze. W przypadku rat stałych miesięczne odsetki również maleją ale kapitał doliczany jest tak aby wpłacana przez ciebie miesięczna kwota była taka sama. Dlatego na początku spłacania kredytu większa część raty do przede wszystkim odsetki a pod koniec spłaca się głownie kapitał.

Przykład:
Załóżmy że bierzemy kredyt na 200 tysięcy złotych na 30 lat z oprocentowaniem 7,5 procenta.
W przypadku rat stałych, miesięcznie musimy płacić 1398 złotych i ostatecznie za cały kredyt płacimy ponad 300 tysięcy złotych odsetek.
W przypadku rat malejących pierwsza rata wynosi 1806 złotych a ostatecznie za cały kredyt płacimy 225 tysięcy złotych odsetek.

Jak widać różnica jest duża, ale decyzja z jakiej raty skorzystamy zależy tylko od nas samych. W końcu każdy z nas znajduje się w innej sytuacji finansowej

Kredyt a pożyczka

Często mówiąc o kredycie i pożyczce używamy tych pojęć zamiennie tymczasem nie są one synonimami. Podstawowa różnica między kredytem a pożyczką polega na tym że w przypadku tej ostatniej nie musimy określić celu na jaki przeznaczymy pożyczone pieniądze, innymi słowy możemy je wydać na co chcemy. Pożyczki może na udzielić każda osoba fizyczna lub instytucja, krewny, znajomy, wyspecjalizowana firma, kasa spółdzielcza lub bank. Jedynym warunkiem jaki powinien spełniać pożyczkodawca jest to że pożyczane pieniądze muszą być jego własnością. Przepisy dotyczące pożyczek określone są w kodeksie prawa cywilnego. W przypadku kwoty poniżej 500 zł. nie jest wymagane sporządzanie umowy na piśmie ani określanie terminu zwrotu czy też ceny pożyczki, może być ona nieodpłatna. Pożyczkobiorca otrzymuje pieniądze w formie gotówki i od tej pory może nimi swobodnie dysponować tak jak by były jego własnością.
Jeżeli zaś chodzi o kredyty to udzielać go mogą zarówno banki jak i SKOK,. Środki na ten cel pochodzą z depozytów powiężonych tym instytucjom przez ich klientów. Przepisy dotyczące umów kredytowych określone są zatem przez prawo bankowe oraz ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Umowa kredytowa musi być sporządzona zawsze w formie pisemnej i musi być w niej wskazany cel na jaki wydane zostaną pożyczone pieniądze oraz termin zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami. Środki pieniężne przekazywane są kredytobiorcy w formie bez gotówkowej. Bank ustala warunki udzielenia kredytu oraz ma prawo skontrolować sposób jego wykorzystania. Składając wniosek o kredyt musimy mieć świadomość że przy jego rozpatrywaniu bank lub SKOK oceni najpierw naszą zdolność kredytową. Inaczej mówiąc oszacuje czy jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty dług wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Ważnym kryterium branym pod uwagę przy rozpatrywaniu naszego wniosku o kredyt jest to również nasze dotychczasowe postępowanie w roli kredytobiorców. Najczęściej banki zwracają się w tej sprawie do biura informacji kredytowej. Jest to instytucja która gromadzi i udostępnia dane na temat kredytów zaciąganych w Polsce. Zgodnie z ustawą każdy z nas ma prawo wglądu informacji osobie znajdującej się w rejestrze BIK. Jeżeli posiadamy zdolność kredytową oraz spłacamy terminowo poprzednie lub aktualne zobowiązania. Innymi słowy mamy pozytywną historie kredytową to najprawdopodobniej otrzymamy kredyt. 
Nie zapominajmy o tym że każdy kredyt będzie miał za tym swoją cenę w postaci prowizji i oprocentowania od przekazanego kapitału. Do tego może dojść wiele opłat dodatkowych.