Tag Archives: kredyty

Kredyty mieszkaniowe a system bankowy

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najważniejszych produktów bankowych. Ubiegając się po kredyt mieszkaniowy warto znać mechanizm bankowy.

Banki, zarówno te z tradycyjnymi placówkami jak i wirtualne, na dobre wpisały się w krajobraz naszej gospodarki. Bank to firma która zajmuje się różnego rodzaju operacjami pieniężnymi, główną rolą jest zbieranie wolnych środków pieniężnych pochodzących od przedsiębiorców, instytucji, oraz gospodarstw domowych. Zebrane środki służą następnie jako pożyczki i kredyty dla firm oraz gospodarstw domowych – produktem który bank kupuje i sprzedaje są pieniądze.

Bank uniwersalny
Gromadzenie, utrzymywanie, następnie udostępnianie środków pieniężnych – wszystko to bardzo dokładnie widać na co miesięcznych wyciągach które dostajemy z banku. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć że bank zarabia na różnicy między oprocentowaniem kredytów, których udziela, a kosztem który musi ponieść płacąc nam za przechowywanie naszych pieniędzy w lokatach. Nie całość depozytu, który bank przyjmuje od swoich klientów, jest reinwestowana i udzielana w postaci kredytów. Bank może inwestować w wiele innych mechanizmów gwarantujących lub dających prawie pełną stopę zwrotu.

Bank inwestycyjny
W systemie bankowym duże znaczenie mają też banki inwestycyjne, takie banki zajmują się przede wszystkim emisją i handlem papierami wartościowymi dla swoich klientów, a także przejęciami oraz fuzjami. Banki inwestycyjne koncentrują swoją działalność na organizacji obrotu kapitałowego i organizacji finansowania dla przedsiębiorstw poprzez rynki finansowe. W porównaniu do banków uniwersalnych, nie zbierają depozytów od ludności i podmiotów gospodarczych, pożyczają za to pieniądze na rynku międzybankowym. Warto dodać że Polska nie jest typowym krajem działalności inwestycyjnych jako iż w Polsce, tak jak i Europie kontynentalnej oraz Japonii, dominują raczej banki uniwersalne.

Funkcje kontrolne
Banki mają też funkcje kontrolne, zanim udzielą kredytu oceniają zdolność osób fizycznych i firm do spłaty zadłużenia. Dzięki temu pomagają zabezpieczyć rynek przed niesolidnymi i niewypłacalnymi podmiotami.

Komisja Nadzoru Finansowego
Żeby gospodarka działała bez zarzutów potrzebna jest kontrola banków – zapewnia ją Komisja Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce jest dbałość o bezpieczeństwo i stabilność uczestników rynku finansowego. W tym celu, również, nadzór podejmuje działania które mają zwiększyć zaufanie uczestników rynku finansowego do instytucji rynku finansowego. Przy komisji nadzoru działa sąd polubowny. Jeżeli chcemy zaoszczędzić i czas i pieniądze, a jednocześnie mamy dobrą wole dwóch stron, mądrze jest przystąpić do sądownictwa polubownego.

Bank Centralny
Stabilność polityki finansowej państwa zapewnia Narodowy Bank Polski. Bank Centralny jako jedyny w Polsce może emitować pieniądze, prowadzi też obsługę budżetu państwa, jest też swoistym bankiem banków – zapewnia bezpieczeństwo całego systemu bankowego w Polsce.
Każdy bank komercyjny posiada w banku centralnym rachunek na którym rejestruje rozliczenia z innymi bankami. NBP przyjmuje depozyty banków i pożycza im pieniądze, jednak najważniejszym zadaniem NBP jest kontrola i pilnowanie stanu finansów w gospodarce – NBP czyni to za pośrednictwem Rady Polityki Pieniężnej, organu który jest z nim bezpośrednio związany.

Rada Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej zarządza rezerwami dewizowymi państwa, a także ustala wraz z porozumieniem z radą ministrów, reżim kursu walutowego, czyli kursu złotego. Ponieważ stopy procentowe ustalane przez RPP są podstawą do wyliczania odsetek dla innych banków, można powiedzieć, że od decyzji członków Rady Polityki Pieniężnej zależy również: jak wysokie raty kredytowe będziemy spłacać, oraz jakie będzie oprocentowanie naszych lokat.

Ponadto Rada Polityki Pieniężnej przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe, zatwierdza plan działania Narodowego Banku Polskiego, w tym plan finansowy, ale ma też zadania szczegółowe takie jak: kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej. Na czele Rady Polityki Pieniężnej stoi prezes Narodowego Banku Polskiego. Rada składa się z dziewięciu członków, po trzech wybieranych przez prezydenta, sejm i senat.

Kredyty hipoteczne na wyższych stopach

Kredyty hipoteczne – zmiany ich cen i oprocentowania zależą od wielu rynkowych czynników, między innymi, wysokości bezrobocia. Ostatnia informacja o poziomie bezrobocia podana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Pieniężnej – trzynaście i jedna dziesiąta procent – w kontekście makroekonomicznym nie jest specjalnie dobrą wiadomością, tym bardziej mimo tego że zbliża się okres letni, a więc sezon wakacyjny i prace, w związku z tym, sezonowe powinny się już rozpoczynać. Na razie widać że tego niema, chociaż może to być spowodowane tym że część obywateli po prostu wraca z Wielkiej Brytanii i Irlandii i to oni się rejestrują jako bezrobotni. W prognozach ten czynnik jest dosyć trudno uwzględnić ponieważ nie wiadomo jaka liczba osób faktycznie wraca, a to potrafi zdecydowanie powiększyć krótkoterminowe bezrobocie. Jeśli faktycznie bezrobocie będzie utrzymywało się powyżej trzynastu procent to na pewno nie będzie to dobrą informacją ani dla państwowego budżetu ani dla polskiej gospodarki.

Jak się zachowa Rada Polityki Pieniężnej?
Eksperci twierdzą że Rada Polityki Pieniężnej, z reguły, boi się podnosić stopy w momencie kiedy bezrobocie jest jeszcze w trendzie wzrostowym gdyż było by to, w pewnym sensie, działanie na ochłodzenie gospodarki, która wcale nie radzi sobie tak dobrze. W tej chwili jednak te pierwsze symptomy spadku bezrobocia widać. Jednak aby Rada Polityki Pieniężnej poczuła odwagę do kolejnych i większych podwyżek potrzebny jest dużo wyraźniejszy spadek. Eksperci uważają że dosyć jasne jest iż nie jesteśmy na końcu podwyżek stóp procentowych a raczej, można powiedzieć, na końcu początku tego całego cyklu i jeszcze sporo przed nami.

Jak stopy procentowe wpłyną na kredyty hipoteczne?
Większość analityków twierdzi że stopy procentowe będą dalej rosły. Jest duże prawdopodobieństwo że dotyczyć będzie to także stóp procentowych w sferze euro. Podwyższenie stóp procentowych w Polsce najprawdopodobniej będzie podtrzymywać stosunkowo dobry kursy złotego czyli zmniejszać koszt obsługi kredytu poprzez kanał kursowy.

Przeczytaj wszystko o stopach procentowych

Kredyt hipoteczny w walucie obcej – zmiany

Dwadzieścia procent wkładu własnego oraz minimum półtora tysiąca wolnych środków po odliczeniu raty kredytu to rekomendacje jakie Komisja Nadzoru Finansowego przekazała bankom. Do 23 sierpnia banki będą musiały wprowadzić pierwsze z obostrzeń dotyczącej polityki kredytowej. Spowoduje to spadek liczby udzielonych kredytów o 10 procent.
W tej chili ten wkład będzie obligatoryjny a co za tym idzie to fakt że większe kredyty czyli kredyty hipoteczne na wyższe kwoty (więcej niż 300 tysięcy) ilościowo w walucie spadną. Konkretnie te kredyty, z punktu widzenia relacji raty w walucie do raty w złotówkach, wydadzą się jeszcze bardziej atrakcyjne ponieważ im większy kredyt tym różnica w racie jest jeszcze bardziej znacząca – klient finalnie decydując się na kredyt w walucie tym się kieruje.

Kolejne z obostrzeń dotyczyć będzie zdolności kredytowej. Teraz kredytobiorcy po spłaceniu raty będzie musiała pozostać połowa przeciętnych zarobków czyli około 1500 złotych miesięcznie. Wyraźnie to jest kierunek gdzie kredyt jest dla osób które zarabiają dużo więcej. Jak łatwo się domyśleć to obostrzenie spowoduje zmniejszenie liczby kredytobiorców.
Choć zdolność kredytowa w dużej mierze zależy od samego banku to rozpiętość pomiędzy bankami w obliczaniu zdolności kredytowej jest olbrzymia. Zdolność z jednego banku potrafi być podwojona w innym banku. Kwestia jest tylko tak naprawdę ceny więc tu nie powinno być problemu. Jeżeli w jednym banku nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego kredytu to inny bank ma tak skonstruowaną zdolność kredytową że będzie w stanie nam ten kredyt uruchomić. Oczywiście to też wpłynie na rynek i też część klientów w ten sposób będzie z tego rynku wyrzucona.

Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego mogą odbić się teraz na całym rynku nieruchomości zwłaszcza w sytuacji gdy ceny nieruchomości drgnęły. Ceny zaczęły rosnąć. Przełom pierwszego i drugiego kwartału był bardzo kiepski dla rynku nieruchomości. Natomiast od mniej więcej dwóch miesięcy rynek ruszył bardzo mocno z miejsca i ceny nieruchomości w niektórych firmach zaczęły być podnoszone. Ale zmniejszeń liczby klientów od dziesięć być może nawet piętnaście procent jest dużo. To może spowodować pewnego rodzaju wyhamowania tych cen.

Same rekomendacje KNF-u analitycy finansowi oceniają dobrze. Mają one w przyszłości zapobiec powstawaniu bańki spekulacyjnej oraz sytuacji w której kredytobiorcy nie mogą spłacić kredytu.

Rodzina na swoim czyli małżeństwo przyspieszone

Jedni pobierają się z miłości i hołdują tradycje. Inni z miłości ale też z myślą że związek małżeński ułatwi im życie. “Chcemy jeszcze skorzystać z kredytu rodzina na swoim dlatego załatwiamy te sprawy dużo wcześniej” – twierdzą młode pary. W urzędach stanu cywilnego tylko w tym roku zdecydowanie więcej par zgłosiło się z przyspieszeniem terminu zawarcia związku małżeńskiego. Pary wskazują jako przyczynę skrócenia terminu program rodzina na swoim, kredyty, chęć zakupienia mieszkania i skorzystania z tego programu. Jak wskazują eksperci tzw. boom rozpoczął się w zeszłym roku po informacji że rząd zamierza ograniczyć dopłaty do preferencyjnych rodzinnych kredytów. W grudniu pożyczkę wzięło ponad pięć i pół tysiąca osób ale już w styczniu i lutym zainteresowanie kredytem rodzina na swoim zaczęło maleć. Elementem który na pewno mógł to spowodować jest nasycenie rynku czyli dostępność mieszkań jest już mniejsza.
Jak się okazuje może być jeszcze trudniej. W ramach rządowego programu nie będzie można już kupić mieszkania na rynku wtórnym. Dopłaty dostaną najwyżej trzydziesto-pięcio latkowie i zostaną obniżone limity cen metra mieszkania.
“Jeżeli zmniejszy się limit ceny jednego metra kwadratowego to trochę mieszkań w poszczególnych osiedlach nam wypadnie ale to będzie cały czas liczba około tysiąca” -mówi pewien deweloper z Warszawy. Tyle że będzie mniejszy wybór. Mieszkania z rodziny na swoim będą oferowane nie w centrach wielkich miast jak jest dzisiaj ale głównie na ich obrzeżach gdzie jest poprostu taniej budować. W warszawie z 9 tysięcy blisko 100 złotych za metr kwadratowy ten limit może spaść do niewiele ponad siedmiu tysięcy stu złotych. Czas więc goni. Wnioski o przyznanie kredytu rodzina na swoim można będzie składać tylko do końca przyszłego roku. Ten cały projekt jest dość kosztowny z punktu widzenia skarbu państwa ponieważ tutaj mamy dopłaty przez osiem kolejnych lat. W tym czasie państwo spłaca połowę odsetek, co roku wydając na to 300 milionów złotych.
Program rodzina na swoim rozruszał rynek mieszkaniowy w Polsce. Wielu młodym ludziom ułatwił decyzje o starcie w dorosłe samodzielne życie. Są głosy że będzie czymś zastąpiony ale dalej nie wiadomo czy tak się stanie.

Kredyty we frankach prognozy 2011

Rynki papierów wartościowych to najistotniejsze dzisiaj waluty. Nie ma dramatu, spadki są ale głownie w Europie zachodniej. Można powiedzieć że Warszawska Giełda Papierów Wartościowych trzyma się mocno. Ogólnie nie jest źle ale jest też o czym myśleć. A mianowicie, można powiedzieć że ostatnio frank szwajcarski “zanurkował”. Bowiem kilka dni temu komisarz Unii Europejskiej do spraw energii Gunther Oettinger powiedział że sytuacja wymyka się z pod kontroli (chodzi oczywiście o sytuacje w Japonii). Otettinger zaznaczył że “nadchodzące godziny mogą przynieść jeszcze katastrofalne wydarzenia”. Rynki na słowa komisarza zareagowały paniką i dzięki temu frank szwajcarski wzmocnił się w stosunku do złotego do ponad 3 złotych 28 groszy.
Eksperci jednak twierdzą że nie należy się poddawać ponieważ frank był w trendzie wzrostowym od 2008 roku (z pewną przerwą), potem nastąpiła dosyć głęboka korekta, stabilizacja i trend wzrostowy. Kurs franka utrzymywał się powyżej trzech złotych od dłuższego czasu. Wszystko co się ostatnio wydarzyło było kwestią momentu kiedy frank przebije się wyraźnie powyżej 3 złoty. Jednak istotne jest to że jeśli następują nagłe wzrosty, równie nagle te trendy się odwracają i równie dynamicznie zaczyna się ruch w przeciwnym kierunku.
To co można radzić wszystkim kredytobiorcą którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich to to aby nie poddawali się panice. Nie wolno na podstawie takiego jednego ruchu, czy jednej informacji, natychmiast panikować i biec aby kredyt przewalutować. Często okazuje się że kiedy przewalutujemy nasz kredyt to waluta którą oryginalnie zaciągneliśmy zaczyna na nowo się osłabiać. Tym bardziej że jeżeli już bierzemy kredyt w walucie to musimy patrzeć na ten kurs w perspektywie dwudziestu, trzydziestu czy minimum piętnastu lat. W ten sposób powinniśmy wyliczyć swoje ewentualne zyski i straty.

Euro a frank szwajcarski
Euro relatywnie było słabsze, nie wzmacniało i nie utrzymywało się na tak wysokim poziomie jak frank szwajcarski. Euro słabło po bardzo mocnych wzrostach w 2008 roku aż do początku roku 2009. Wtedy kiedy zaczęła się hossa na rynkach papierów wartościowych rozpoczeło się osłabianie euro ale także wzmacnianie złotego. Euro dosyć mocno straciło na wartości i nie odrobiło tej straty, dalej utrzymując się w granicach od 3 złotych 90 kilku groszy do 4 złotych.

Kredyty hipoteczne rodzina na swoim

Na czym polega program rodzina na swoim?
Rodzina na swoim to program rządowy polegający na dopłatach do kredytów hipotecznych. Jego pierwotnym celem jest pomoc młodym małżeństwom, oraz osobom które samotnie wychowują dziecko, w zdobyciu mieszkania bądź nowego domu. Rząd organizuje dopłaty (nawet 50%) do odsetek kredytów hipotecznych przez pierwsze osiem lat spłaty tych kredytów. Ściślej mówiąc wysokość tej dopłaty zależy od oprocentowania które ustalane jest według ustawy: średnia trzy miesięcznej stopy WIBOR przez ostatnie trzy miesiące powiększona o dwa punkty procentowe.

Ile taka opłata może wynosić?
Jeżeli weźmiemy pod uwagę kredyt w wysokości 300 tysięcy złotych którego okres spłaty wynosi 30 lat to rata takiego kredytu będzie wynosiła około 2 tysiące złotych. W tym sensie można liczyć na dopłatę rządową w wysokości od sześciuset do nawet ośmiuset złotych miesięcznie.

Dlaczego warto skorzystać z takiego programu?
Najważniejsze jest to że dopłaty rządowe do kredytów hipotecznych są bezzwrotne czyli jeżeli nasza dopłata wynosi 680 złotych miesięcznie to w przeciągu pierwszych ośmiu lat spłaty dostaniemy od rządu blisko 75 tysięcy złotych które nigdy nie będziemy musieli zwrócić. O tym że ten program bardzo dobrze oddziałuje na kredytobiorców świadczy fakt jak zwiększała się jego popularność w ostatnim czasie. Program wystartował w 2007 roku jednak przez pierwsze dwa lata kredytobiorcy wykazywali dość nikłe zainteresowanie. Prawdziwy ’boom’ na kredyty rodzina na swoim nastąpił w roku 2009 w którym udzielono kredytów o prawie pięć i pół miliardowej wartości w złotówkach. Natomiast w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku wartość udzielonych kredytów z rządową pomocą znacznie przekroczyła 2009 rok. Z tego właśnie względu 2011 rok to czas który może okazać się ostatnią chwilą na kredyty hipoteczne rodzina na swoim. Ze względu na rosnące zadłużenie państwa rząd rozpatruje rozwiązanie tej popularnej hipotecznej pomocy.

Kredyty hipoteczne w Polsce – dostępność rośnie

Kredyty hipoteczne niemal dla każdego. Można tak powiedzieć z całą odpowiedzialnością ponieważ dzisiaj widać wyraźnie że banki w znaczny sposób poluzowały swoją politykę kredytową. Pieniądze na zakup nieruchomości uzyskują także te osoby które kilka miesięcy temu odchodziły z kwitkiem i tym samym bez szans na własne cztery kąty. Wśród banków są też takie które proponują kredyty nawet do stu dwudziestu procent wartości nieruchomości. Jak wielu nowo-powstałych kredytobiorców twierdzi – banki po prostu zaczęły darzyć ludzi ponownym zaufaniem. Marże kredytowe spadają, rośnie dostępność kredytów i maksymalne LTV (z ang. loan to value) czyli banki nie wymagają wkładu własnego. Dodatkowo rośnie także średnia pensja która bardzo dobrze wpływa na zdolność kredytową. Już cztery banki są gotowe pożyczać pieniądze na ponad sto procent wartości nieruchomości są to: Alior Bank który jest gotowy pożyczyć 120% więcej niż jest warte mieszkanie, mBank razem z MultiBank oferują 110%, a Allianz daje nam 105%. Odwilż widać też w marżach. W ostatnich tygodniach ceny kredytów lekko spadły. Średnia marża na rynku dla kredytu w złotym waha się w okolicach dwóch procent.
Dostępność kredytów się poprawia ale wciąż polityka banków jest ostrożna. Dwuosobowa rodzina z dzieckiem zarabiająca dwie średnie krajowe czyli netto pięć tysięcy złotych może dziś liczyć średnio na kredyt w wysokości 400 tysięcy złotych ale na przykład Polbank EFG jest wstanie pożyczyć takiej rodzinie prawie pół miliona a Nordea niewiele ponad 300 tysięcy. Bankowcy twierdzą że to otwarcie jest teraz robione w sposób bardziej dojrzały i spokojniejszy a niżeli dwa lata temu. Jednak jedno jest pewne – banki wciąż posiadają wystarczające kwoty aby to otwarcie rozszerzyć. W kryzysowym 2009 roku akcja kredytowa zmalała o dwa miliardy złotych. W tym samym czasie na lokatach i kontach banki zgromadziły prawie 50 miliardów złotych i właśnie to pokazuje że mają amunicje na dzisiejszą kredytową ofensywę.

źródła: Open Finanse (banki), Deloitte (KNF)

Kredyt a komornik: zadłużenie w banku

Zaciągając kredyt większość z nas zakłada że spłaci go w określonym terminie bez szczególnych problemów. Rzeczywiście jeżeli mądrze gospodarujemy domowym budżetem tak się zwykle dzieje. Uważajmy jednak by nie przytrafiło nam się to co przeciętnemu Kowalskiemu.

Przypuśćmy sobie że w pewnym średniego zaludnienia mieście żyje sobie pan Jan Kowalski. Jest on właścicielem biura podróży. W jego mieście jest wiele podobnym biur i Kowalskiemu wiodło by się nie najlepiej gdyby nie natrafił na pewną nisze rynkową. Tą niszą okazała się organizacja wczasów do Egiptu. Interes się wspaniale rozwijał. Pan Kowalski zamówień miał dużo i zaczął zarabiać doskonale. Dlatego wkrótce uznał że mógłby żyć jak przystało na człowieka o jego pokrojach zarobkowych. Kowalski wziął więc kredyt hipoteczny i postawił sobie piękny dom. Do pięknego domu pasują też piękne meble zatem nasz Kowalski także je nabył – na raty. Potem wszystko poszło z górki. Pan Kowalski stwierdził że przydałby mu się elegancki samochód. A do eleganckiego samochodu pasuje piękny garnitur. Kowalski wszystko to brał na kredyt.
Jan Kowalski nie martwił się że ma długi ponieważ posiadał takie dochody że wystarczało mu na spłatę rat i jeszcze sporo pozostawało na różne przyjemności. Banki chętnie udzielały mu pożyczek tak więc Kowalski przywykł do życia na kredyt i zaczął wydawać więcej niż zarabiał. Niestety nagle w Egipcie wybuchła rewolucja, państwo obległo w demonstrujących, przy tym unieruchamiając turystykę przyjezdną. Za jednym więc zamachem pan Kowalski stracił cały rynek docelowy.
Poprzez to niespodziewane wydarzenie Jan Kowalski nie był wstanie spłacić swoich dotychczasowych zobowiązań z bieżących dochodów zatem znalazł się w sytuacji nadmiernego zadłużenia. Sam uważał że winę za to ponoszą strajkujący ale my wiemy że stało się tak ponieważ stracił on kontrole nad swoim budżetem. Kowalski tak bardzo przyzwyczaił się do wysokiego standardu życia że nie potrafił z niego zrezygnować. Zaciągał wciąż nowe kredyty próbując w ten sposób pokryć stare zobowiązania. Pieniędzy wystarczało mu jedynie na spłatę odsetek bowiem nadal kupował sobie piękne garnitury i inne luksusowe rzeczy. W końcu przestał płacić rachunki za ogrzewanie i oświetlenie domu. Wierzyciele wciąż przesyłali mu listy z żądaniami zwrotu długów. Kowalskiego tak bardzo frustrowała ta korespondencja że przestał w ogóle ją odbierać. Nasz bohater wpadł w tak zwaną spirale zadłużenia.

Jak pan Kowalski wyszedł z zadłużenia.

To że Kowalski nie przyjmuje korespondencji nie oznacza że treść go nie obowiązuje. Jeżeli na przykład bank lub skok poinformuje dłużnika listownie o wypowiedzeniu umowy kredytowej a on dwukrotnie takiego listu nie odbierze to wypowiedzenie umowy i tak jest ważne. W przypadku sporu dłużnik nie może się tłumaczyć że o niczym nie wiedział ponieważ jego obowiązkiem jest odbiór nadsyłanych korespondencji. Jest więc oczywiste że najważniejszą sprawą jaką Kowalski musi podjąć jest odebranie korespondencji i podjęcie rozmów z wierzycielami. Po pierwsze pan Jan nie powinien traktować instytucji finansowej jak wroga. W czasie takich rozmów najważniejsze jest by pokazać że człowiek angażuje się w takie sprawy i zależy mu na wypracowaniu porozumienia. Nie powinien też oczekiwać że bank rozstrzygnie sprawę za niego lecz samemu zaproponować warunki ugody. Pan Kowalski może na przykład poprosić o wydłużenie okresu kredytowania lub o zawieszenie spłaty kredytu do momentu odzyskania płodności finansowej. Ugoda z kredytodawcą powinna się opierać na warunkach możliwych do zaakceptowania przez obydwie strony. Dobrze też by ustaliły one wspólnie rozsądny plan wyjścia z zadłużenia. Ułatwi to dłużnikowi kontrole nad jego finansami i uchroni przed zaciąganiem kolejnych zobowiązań.
Kowalski zrobił tak jak rozsądny kredytobiorca: porozumiał się z wierzycielami, posprzedawał co tylko mógł, znalazł prace w biurze specjalizującym się turystyką przyjezdną. Kowalski starannie analizował swoje dochody i wydatki. Unikał kupowania rzeczy bez których doskonale mógł się obejść. Odkładał część każdej pensji na spłatę kredytu i w końcu wydobył się z długów. Kowalski odzyskał kontrole nad swoimi finansami i nauczył się planować własny budżet. Krótko mówiąc stał się wolny.

Kredyt a pożyczka

Często mówiąc o kredycie i pożyczce używamy tych pojęć zamiennie tymczasem nie są one synonimami. Podstawowa różnica między kredytem a pożyczką polega na tym że w przypadku tej ostatniej nie musimy określić celu na jaki przeznaczymy pożyczone pieniądze, innymi słowy możemy je wydać na co chcemy. Pożyczki może na udzielić każda osoba fizyczna lub instytucja, krewny, znajomy, wyspecjalizowana firma, kasa spółdzielcza lub bank. Jedynym warunkiem jaki powinien spełniać pożyczkodawca jest to że pożyczane pieniądze muszą być jego własnością. Przepisy dotyczące pożyczek określone są w kodeksie prawa cywilnego. W przypadku kwoty poniżej 500 zł. nie jest wymagane sporządzanie umowy na piśmie ani określanie terminu zwrotu czy też ceny pożyczki, może być ona nieodpłatna. Pożyczkobiorca otrzymuje pieniądze w formie gotówki i od tej pory może nimi swobodnie dysponować tak jak by były jego własnością.
Jeżeli zaś chodzi o kredyty to udzielać go mogą zarówno banki jak i SKOK,. Środki na ten cel pochodzą z depozytów powiężonych tym instytucjom przez ich klientów. Przepisy dotyczące umów kredytowych określone są zatem przez prawo bankowe oraz ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Umowa kredytowa musi być sporządzona zawsze w formie pisemnej i musi być w niej wskazany cel na jaki wydane zostaną pożyczone pieniądze oraz termin zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami. Środki pieniężne przekazywane są kredytobiorcy w formie bez gotówkowej. Bank ustala warunki udzielenia kredytu oraz ma prawo skontrolować sposób jego wykorzystania. Składając wniosek o kredyt musimy mieć świadomość że przy jego rozpatrywaniu bank lub SKOK oceni najpierw naszą zdolność kredytową. Inaczej mówiąc oszacuje czy jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty dług wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Ważnym kryterium branym pod uwagę przy rozpatrywaniu naszego wniosku o kredyt jest to również nasze dotychczasowe postępowanie w roli kredytobiorców. Najczęściej banki zwracają się w tej sprawie do biura informacji kredytowej. Jest to instytucja która gromadzi i udostępnia dane na temat kredytów zaciąganych w Polsce. Zgodnie z ustawą każdy z nas ma prawo wglądu informacji osobie znajdującej się w rejestrze BIK. Jeżeli posiadamy zdolność kredytową oraz spłacamy terminowo poprzednie lub aktualne zobowiązania. Innymi słowy mamy pozytywną historie kredytową to najprawdopodobniej otrzymamy kredyt. 
Nie zapominajmy o tym że każdy kredyt będzie miał za tym swoją cenę w postaci prowizji i oprocentowania od przekazanego kapitału. Do tego może dojść wiele opłat dodatkowych. 

Kontakt   O Nas   Polityka Prywatności

Copyright 2010-2011 Tani Kredyt Hipoteczny