Asset Management

Asset management – zarządzanie klienta inwestycjami dzięki instytucjom finansowym, zazwyczaj bankiem inwestycyjnym. Firma zainwestuje w imieniu swoich klientów i da im dostęp do szerokiego wyboru ofert produktów które nie byłyby dostępne dla przeciętnego inwestora.

Kredytodawcy hipoteczni wynajmują firmy Asset Management aby pomóc im w sprzedaży nieruchomości nabytych przez banki (zwykle z powodu niewywiązania się z kredytu hipotecznego).

Powrót: Słownik finansowy

Kontakt   O Nas   Polityka Prywatności

Copyright 2010-2011 Tani Kredyt Hipoteczny