EURIBOR

EURIBOR, czyli z ang. Euro Interbank Offered Rate. Jest to stopa procentowa na rynku europejskim po której największe banki europejskiej są skłonne pożyczyć pieniądz w walucie euro innym bankom. Oprocentowanie kredytów denonimowane walucie euro (w tym kredyt hipoteczny) wyznaczane jest przez banki poprzez wykorzystanie EURIBOR.

W wyznaczniku wskaźnika EURIBOR bierze udział 57 największych banków strefy euro i jest ustalane przez FBE – Federation Bancaire de L’Union Europeenne w Brukseli.

Powrót: Słownik finansowy

Kontakt   O Nas   Polityka Prywatności

Copyright 2010-2011 Tani Kredyt Hipoteczny