Inflacja

Inflacja – to stały wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Oznacza to że inflacją nie jest jednorazowa zmiana cen dóbr czy usług, związana np. ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Inflacją jest systematyczny, trwający przez dłuższy czas, wzrost cen różnego rodzaju towarów. Dla gospodarki inflacja nie jest korzystna, powoduje duże zamieszanie w kalkulacji kosztów produkcji, rodzi ona niepewność w przewidywaniu wzrostu realnych zysków, co wpływa destabilizująco na działalność gospodarczą i zniechęca do podejmowania inwestycji. Zarówno inflacja jak i deflacja (czyli proces trwałego obniżania się cen) są zjawiskami nie korzystnymi dla gospodarki. Zdaniem wielu ekonomistów najbardziej optymalną sytuacją jest ta gdy mamy niską, ale stabilną stopę inflacyjną.

Możemy wyróżnić różne rodzaje inflacji ze względu na jej nasilenie:

Inflacja pełzająca – 1-3%

Inflacja krocząca – 5-15%

Inflacja galopująca – powyżej 15%

Hiperinflacja – powyżej 50%

Powrót: Słownik finansowy

Kontakt   O Nas   Polityka Prywatności

Copyright 2010-2011 Tani Kredyt Hipoteczny