Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – centralny organ administracji państwowej który sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce jest dbałość o bezpieczeństwo i stabilność uczestników rynku finansowego. W tym celu KNF podejmuje działania które mają zwiększyć zaufanie uczestników rynku finansowego do instytucji rynku finansowego.
Komisja Nadzoru Finansowego bardzo często przekazuje bankom rekomendacje w kwestiach wydawania kredytów hipotecznych i innych produktów finansowych.

Powrót: Słownik finansowy

Kontakt   O Nas   Polityka Prywatności

Copyright 2010-2011 Tani Kredyt Hipoteczny