LBO

LBO (Leveraged Buyout/Wykup Lewarowany) – przejęcie innej spółki z wykorzystaniem dużej ilości pożyczonych pieniędzy (obligacje lub pożyczki) na pokrycie kosztów nabycia.

Podobnie jak kredyt hipoteczny jest zabezpieczony wartością nieruchomości, pewna część zadłużenia w LBO jest zabezpieczona aktywami nabytego przedsiębiorstwa.

Powrót: Słownik finansowy

Kontakt   O Nas   Polityka Prywatności

Copyright 2010-2011 Tani Kredyt Hipoteczny