Spread walutowy

Spread walutowy – różnica kursowa pomiędzy kursem kupna (wypłaty) a kursem sprzedaży (spłaty) zaciągniętego zobowiązania (kredytu walutowego), plus koszt transakcyjny na rynku Forex.

Przykład:
Kredyt hipoteczny wynosi 300 tys. złotych. Banki najpierw przeliczają kwotę tego kredytu w jednym kursie czyli po kursie kupna, następnie raty kredytowe są przeliczane po kursie sprzedaży. Kredytobiorca musi zapłacić różnicę między kursem kupna a kursem sprzedaży, która w przypadku kredytu wyszacowanego na 300 tys. złotych powinna wynieść ponad 6 proc.

Powrót: Słownik finansowy

Kontakt   O Nas   Polityka Prywatności

Copyright 2010-2011 Tani Kredyt Hipoteczny