Skarga na bank? Do kogo?

W banku na klienta często czeka wiele niespodzianek przy których nawet dorosły może poczuć się bezbronny jak dziecko. Wybierając jakikolwiek produkt finansowy czy będzie to konto, kredyt albo ubezpieczenie, sprzedawca ma obowiązek poinformować nas o wszystkich kosztach związanych z tym produktem – zawsze też musi nam wręczyć wszelkiego rodzaju załączniki do umowy, regulamin oraz szczegółową tabele opłat i prowizji, musi również wyjaśnić nam wszelkie inne wątpliwości.

Bank aby zarabiać pobiera opłaty jednak klienci mają prawo obrony przed nieuczciwymi zachowaniami banków. Banki dosyć często manipulują informacją o oprocentowaniu, o wielkości tego oprocentowania, o czasie na jaki powinno się złożyć depozyt by to konkretne oprocentowanie dostać. Ponadto zdarzają się nadużycia jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne czy kredyty gotówkowe, gdzie banki podają nieprawdziwe informacje o rocznej stopie oprocentowania kredytów.

Interesy zwykłych uczestników rynku finansowego są przedmiotem zainteresowania Komisji Nadzoru Finansowego która podejmuje działania mające na celu eliminacje nieuczciwych praktyk rynkowych – przy Komisji Nadzoru Finansowego działa sąd polubowny. Sąd polubowny zajmuje się sprawami całego rynku finansowego, rozstrzyga problemy klientów z podmiotami finansowymi.

Warto zwrócić uwagę na możliwości jakie stwarza instytucja polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności mediacja. W ramach mediacji strony, przy pomocy bezstronnego mediatora, mogą przedstawić swoje argumenty i dojść do ugody bez konieczności poddania się władczemu rozstrzygnięciu sporu przez sąd – takie rozwiązanie ma wiele zalet, należą do nich: stały, z góry znany koszt, minimum formalności, elastyczna formuła dająca stronom wpływ na sposób rozwiązania sporu i warunki ugody.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kontakt   O Nas   Polityka Prywatności

Copyright 2010-2011 Tani Kredyt Hipoteczny