Tag Archives: Getin Bank

Kredyt hipoteczny z nieuczciwie podwyższoną marżą? Żądaj zwrotu pieniędzy.

Klienci polskich banków którzy musieli niesłusznie zapłacić podwyższoną marże, między wpisaniem hipoteki do księgi wieczystej a uznaniem tego przez bank, mogą odzyskać swoje pieniądze. Każdy kredytobiorca który ma kredyt hipoteczny może się zwrócić o zwrot pobranych nienależnie pieniędzy.

Co miesiąc kilka milionów Polaków zanosi swoje pieniądze do banku na ratę kredytu hipotecznego. Należy pamiętać że o ile ratę kredytową płacimy raz w miesiącu to oprocentowanie naliczone jest codziennie. Według prawa, potwierdzonego wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bank dodatkową opłatę – czasami zwaną również ubezpieczeniem – musi przestać naliczać w momencie dokonania przez sąd wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Taki nakaz znajduje się w rejestrze klauzul zakazanych prowadzonych przez UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W 2009 roku urząd wytoczył proces w tej sprawie Getin Bankowi, który podwyższone oprocentowanie likwidował dopiero z pierwszym dniem następnego miesiąca od otrzymanie przez bank odpisu z księgi wieczystej. Getin Bank odmawiał również zniesienia podwyższonego oprocentowania jeżeli kredytobiorca miał zaległości w spłacie kredytu.

O zwrot bezprawnie pobieranych pieniędzy należy, w pierwszej kolejności, zwrócić się pisemnie do banku. Jeżeli jednak bank odmówi – co się bardzo często zdarza – to pozostaje sąd. W takim przypadku należy samodzielnie lub poprzez konsultacje z prawnikiem – a jeżeli kwota jest mała i konsultacja taka byłaby nieopłacalna to chociażby z rzecznikiem konsumentów – sformułować pozew i złożyć go do sądu.

Dodatkowo, warto pamiętać że miejscy rzecznicy praw konsumentów mogą pomóc nie tylko bezpłatnie napisać pozew, ale też potwierdzić czy zapis użyty w naszej umowie rzeczywiście jest podobny do tego wpisanego do rejestru klauzul zakazanych.

Kontakt   O Nas   Polityka Prywatności

Copyright 2010-2012 Tani Kredyt Hipoteczny