Kredyt hipoteczny

Rodzina na swoim – do kiedy?

Kredyty hipoteczne z finansowym wsparciem państwa mają dobiec końca. W przyszłym tygodniu sejmowa podkomisja zajmie się projektem zmian w programie “rodzina na swoim”. Na główne założenia rządowej propozycji składają się przede wszystkim: ograniczenie programu rodzina na swoim do rynku pierwotnego, ograniczenie wieku kredytobiorców do 35 lat, ograniczenie przyjmowania wniosków do dnia 31 grudnia 2012 roku, oraz znacząca obniżka limitów cenowych.

Domy z rządowym dofinansowaniem buduje ponad siedemnaście tysięcy małżeństw. Ponad osiemdziesiąt tysięcy kupiło mieszkania – nowe lub z drugiej ręki.

Początki rodziny na swoim nie były zachęcające, przez niskie limity cen metra kwadratowego dopłaty dostawało zaledwie kilka procent rodzin kupujących mieszkania na kredyt. Po tym jak dwa lata temu zmieniły się zasady dofinansowania klienci mogą, dosłownie, przebierać w ofertach. W tej chwili limity cenowe są tak wysokie że można kupić mieszkanie prawie w każdej części dużego miasta – o ile nie będzie miało więcej niż siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych.

Zdolność kredytowa a zadłużenie w banku

Kredyt mieszkaniowy to jedna z najpopularniejszych form zadłużenia. Oprócz pożyczki mieszkaniowej, Polacy często zaciągają kredyt gotówkowy, kredyt na samochód, oraz kredyt w postaci karty kredytowej. Niestety wielu z nas wciąż z niechęcią przyznaje się do bankowej pożyczki.

Mądra pożyczka
Nie jest wstydem się zadłużać, rzecz w tym by robić to mądrze i nie przesadzić. Mądre zadłużanie polega na tym żeby apetyt konsumpcyjny kontrolować. Nie powinniśmy pożyczać jeśli znajdujemy się w niestabilnej sytuacji finansowej – na przykład, jeżeli nasza forma zatrudnienia jest, na dłuższą metę, niepewna, to warto krytycznie przemyśleć czy naprawdę rozsądnie jest natychmiastowo zaciągnąć kredyt. Każdy dług trzeba kiedyś oddać dlatego dobrze jest mieć coś na czarną godzinę.

Banki stosują specjalne modele i mechanizmy które zabezpieczają klientów przed nadmiernym zadłużeniem, jednym z tych modeli jest zdolność kredytowa – czyli, proporcja maksymalnej ilości zobowiązań finansowych w stosunku do dochodu. Zdolność kredytowa jest wyliczana po to aby pozostawić sobie margines na nieprzewidywalne i nagle pojawiające się wydatki, no bo przecież nie chcemy by nasza kołdra finansowa okazała się zbyt krótka.

Skąd urzędnik w banku może wiedzieć jakie są nasze dochody?
Za każdym razem kiedy staramy się o kredyt musimy przedstawić zaświadczenie o dochodach, dokument źródła tych dochodów, oraz charakter naszego stosunku pracy. Na tej podstawie, jak również biorąc pod uwagę informacje z biura informacji kredytowej (gdzie wszelkie nasze zobowiązania kredytowe są zarejestrowane), bank jest w stanie wyliczyć wszystko to co możemy spłacić. Ponadto bank może sprawdzić czy nie wzięliśmy kredytu w innym banku, nawet jak się do tego nie przyznamy.

Odmowa kredytu
Banki są zobowiązane do przestrzegania regulacji nadzoru finansowego, które określają maksymalne pułapy w stosunku do poszczególnych wysokości dochodów dla klientów. Nie zmienia to faktu że banki stosownie do przyjętych rozwiązań są w stanie zaoferować własne mechanizmy obliczania zdolności kredytowej klienta. Z tego względu tzw. odmowa kredytu nie jest zawsze kategorycznym “nie” lecz bardzo często inną propozycją, np. wydłużenia okresu kredytowania lub mniejszej kwoty – a wszystko po to aby jak najlepiej dopasować odpowiednie rozwiązanie do indywidualnej możliwości klienta.

Ulga odsetkowa do 2027 roku

Kredyt hipoteczny nie wszystkim łatwo się spłaca, chyba że mamy ulgę odsetkową – wtedy komfort jest zdecydowanie większy.

Ulga odsetkowa przysługuje podatnikowi który otrzymał kredyt w latach 2002 – 2006, tylko w tym przedziale czasowym ustawodawca pozwala nam odliczyć odsetki od dochodu, kto zaciągnął kredyt w innych latach niestety z ulgi odsetkowej nie może skorzystać.

Poprzez ulgę odsetkową od dochodu odliczamy odsetki jakie płacimy spłacając wyłącznie kredyt który był przeznaczony na cel mieszkaniowy: budowę domu czy zakup drugiego mieszkania, czyli kredyt mieszkaniowy. Z ulgi odsetkowej nie skorzysta ten kto otrzymał kredyt na zakup używanego mieszkania lub domu. Z odliczeń można korzystać nie dłużej niż do końca 2027 roku. To oznacza że odsetki po 2027 roku nie będą już rozliczane dla celów podatkowych.

Limit kwotowy ulgi odsetkowej za 2011 rok wynosi 325 990 złotych. Czyli jeżeli zaciągnęliśmy kredyt na 400 tysięcy to w przeliczeniu – (limit 325 990 złotych / 400 tys. zł.) x 100 = 81% – odliczamy 81 procent, jako wyliczony procent odsetek które zapłaciliśmy w 2011 roku, od naszego dochodu. Inaczej mówiąc, jeżeli wzięliśmy kredyt na 400 tysięcy i w 2011 roku zapłaciliśmy 10 tysięcy w odsetkach to możemy sobie odliczyć 8 100 złotych w ramach tej właśnie ulgi.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych, które zebraliśmy w jeden kredyt, możemy korzystać z rozliczenia tylko i wyłącznie w tej części która dotyczy kredytu mieszkaniowego. Przykładowo, jeżeli posiadamy kredyt konsolidacyjny gdzie na mieszkanie było zaciągnięte zobowiązanie trzystu tysięcy, do tego doszedł kredyt samochodowy na sto tysięcy – to wtedy, tylko i wyłącznie, rozliczeniu podlegają odsetki od trzystu tysięcy.

Jeżeli korzystamy z różnych ulg finansowych zawsze musimy się z fiskusem udokumentować. W przypadku ulgi odsetkowej musimy mieć udokumentowaną wysokość faktycznie zapłaconych odsetek, czyli oświadczenie z banku o odpowiednio spłaconych odsetkach.

Ważna uwaga:
Odliczenie w ramach ulgi odsetkowej nie dotyczy gruntu, a to oznacza że nie możemy odliczyć odsetek od tej części kredytu która przypada na grunt gdy staliśmy się właścicielami mieszkania.

Kredyty mieszkaniowe a system bankowy

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najważniejszych produktów bankowych. Ubiegając się po kredyt mieszkaniowy warto znać mechanizm bankowy.

Banki, zarówno te z tradycyjnymi placówkami jak i wirtualne, na dobre wpisały się w krajobraz naszej gospodarki. Bank to firma która zajmuje się różnego rodzaju operacjami pieniężnymi, główną rolą jest zbieranie wolnych środków pieniężnych pochodzących od przedsiębiorców, instytucji, oraz gospodarstw domowych. Zebrane środki służą następnie jako pożyczki i kredyty dla firm oraz gospodarstw domowych – produktem który bank kupuje i sprzedaje są pieniądze.

Bank uniwersalny
Gromadzenie, utrzymywanie, następnie udostępnianie środków pieniężnych – wszystko to bardzo dokładnie widać na co miesięcznych wyciągach które dostajemy z banku. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć że bank zarabia na różnicy między oprocentowaniem kredytów, których udziela, a kosztem który musi ponieść płacąc nam za przechowywanie naszych pieniędzy w lokatach. Nie całość depozytu, który bank przyjmuje od swoich klientów, jest reinwestowana i udzielana w postaci kredytów. Bank może inwestować w wiele innych mechanizmów gwarantujących lub dających prawie pełną stopę zwrotu.

Bank inwestycyjny
W systemie bankowym duże znaczenie mają też banki inwestycyjne, takie banki zajmują się przede wszystkim emisją i handlem papierami wartościowymi dla swoich klientów, a także przejęciami oraz fuzjami. Banki inwestycyjne koncentrują swoją działalność na organizacji obrotu kapitałowego i organizacji finansowania dla przedsiębiorstw poprzez rynki finansowe. W porównaniu do banków uniwersalnych, nie zbierają depozytów od ludności i podmiotów gospodarczych, pożyczają za to pieniądze na rynku międzybankowym. Warto dodać że Polska nie jest typowym krajem działalności inwestycyjnych jako iż w Polsce, tak jak i Europie kontynentalnej oraz Japonii, dominują raczej banki uniwersalne.

Funkcje kontrolne
Banki mają też funkcje kontrolne, zanim udzielą kredytu oceniają zdolność osób fizycznych i firm do spłaty zadłużenia. Dzięki temu pomagają zabezpieczyć rynek przed niesolidnymi i niewypłacalnymi podmiotami.

Komisja Nadzoru Finansowego
Żeby gospodarka działała bez zarzutów potrzebna jest kontrola banków – zapewnia ją Komisja Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce jest dbałość o bezpieczeństwo i stabilność uczestników rynku finansowego. W tym celu, również, nadzór podejmuje działania które mają zwiększyć zaufanie uczestników rynku finansowego do instytucji rynku finansowego. Przy komisji nadzoru działa sąd polubowny. Jeżeli chcemy zaoszczędzić i czas i pieniądze, a jednocześnie mamy dobrą wole dwóch stron, mądrze jest przystąpić do sądownictwa polubownego.

Bank Centralny
Stabilność polityki finansowej państwa zapewnia Narodowy Bank Polski. Bank Centralny jako jedyny w Polsce może emitować pieniądze, prowadzi też obsługę budżetu państwa, jest też swoistym bankiem banków – zapewnia bezpieczeństwo całego systemu bankowego w Polsce.
Każdy bank komercyjny posiada w banku centralnym rachunek na którym rejestruje rozliczenia z innymi bankami. NBP przyjmuje depozyty banków i pożycza im pieniądze, jednak najważniejszym zadaniem NBP jest kontrola i pilnowanie stanu finansów w gospodarce – NBP czyni to za pośrednictwem Rady Polityki Pieniężnej, organu który jest z nim bezpośrednio związany.

Rada Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej zarządza rezerwami dewizowymi państwa, a także ustala wraz z porozumieniem z radą ministrów, reżim kursu walutowego, czyli kursu złotego. Ponieważ stopy procentowe ustalane przez RPP są podstawą do wyliczania odsetek dla innych banków, można powiedzieć, że od decyzji członków Rady Polityki Pieniężnej zależy również: jak wysokie raty kredytowe będziemy spłacać, oraz jakie będzie oprocentowanie naszych lokat.

Ponadto Rada Polityki Pieniężnej przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe, zatwierdza plan działania Narodowego Banku Polskiego, w tym plan finansowy, ale ma też zadania szczegółowe takie jak: kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej. Na czele Rady Polityki Pieniężnej stoi prezes Narodowego Banku Polskiego. Rada składa się z dziewięciu członków, po trzech wybieranych przez prezydenta, sejm i senat.

Skarga na bank? Do kogo?

W banku na klienta często czeka wiele niespodzianek przy których nawet dorosły może poczuć się bezbronny jak dziecko. Wybierając jakikolwiek produkt finansowy czy będzie to konto, kredyt albo ubezpieczenie, sprzedawca ma obowiązek poinformować nas o wszystkich kosztach związanych z tym produktem – zawsze też musi nam wręczyć wszelkiego rodzaju załączniki do umowy, regulamin oraz szczegółową tabele opłat i prowizji, musi również wyjaśnić nam wszelkie inne wątpliwości.

Bank aby zarabiać pobiera opłaty jednak klienci mają prawo obrony przed nieuczciwymi zachowaniami banków. Banki dosyć często manipulują informacją o oprocentowaniu, o wielkości tego oprocentowania, o czasie na jaki powinno się złożyć depozyt by to konkretne oprocentowanie dostać. Ponadto zdarzają się nadużycia jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne czy kredyty gotówkowe, gdzie banki podają nieprawdziwe informacje o rocznej stopie oprocentowania kredytów.

Interesy zwykłych uczestników rynku finansowego są przedmiotem zainteresowania Komisji Nadzoru Finansowego która podejmuje działania mające na celu eliminacje nieuczciwych praktyk rynkowych – przy Komisji Nadzoru Finansowego działa sąd polubowny. Sąd polubowny zajmuje się sprawami całego rynku finansowego, rozstrzyga problemy klientów z podmiotami finansowymi.

Warto zwrócić uwagę na możliwości jakie stwarza instytucja polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności mediacja. W ramach mediacji strony, przy pomocy bezstronnego mediatora, mogą przedstawić swoje argumenty i dojść do ugody bez konieczności poddania się władczemu rozstrzygnięciu sporu przez sąd – takie rozwiązanie ma wiele zalet, należą do nich: stały, z góry znany koszt, minimum formalności, elastyczna formuła dająca stronom wpływ na sposób rozwiązania sporu i warunki ugody.

Kredyt doradcy – na co zwracać uwagę przy ich wyborze

Kredyt hipoteczny z pośrednictwa – korzystając z dobrej koniunktury na rynku, firmy pośrednictwa finansowego powstawały szybko i szybko rosły. Ale czy można im zaufać?

Doradcy finansowi mogą dokonać przeglądu wielu ofert, wielu banków i wielu instytucji finansowych – w związku z tym, kredytobiorca ma lepszy wybór i większe możliwości dobrania takiej oferty która jest dla niego najbardziej korzystna. U doradcy finansowego mamy możliwość złożenia kilku wniosków finansowych jednocześnie – składając wnioski w kilku bankach zmniejszamy ryzyko otrzymania negatywnej decyzji kredytowej, co w dzisiejszych czasach niestety jest coraz częstsze.

Ale jak odróżnić profesjonalistę od komiwojażera, często bowiem mamy do czynienia z firmami które nie posiadają dużego doświadczenia, a dużym firmom nie zawsze udaje się utrzymywać poziom obsługi klienta na odpowiednio wysokim poziomie.

Jest kilka rzeczy po których od razu możemy poznać że doradca zna się na rzeczy. Jedną z ważniejszych jest niezależność. Niezależny doradca to doradca który działa w imieniu klienta a nie w imieniu podmiotów które reprezentuje, na rynku bardzo często zdarza się że mamy do czynienia z tak zwanymi pośrednikami, chociażby kredytowymi, którzy działają na zlecenie konkretnych banków. Przeciwieństwem takiego zjawiska jest chociażby broker ubezpieczeniowy który działa na zlecenie klienta, a nie na zlecenie konkretnego zakładu ubezpieczeń.

Ponadto doradcami finansowymi nie mogą być osoby które po prostu potrafią sprzedawać, bądź szybko przeprocesować dokumenty, ale muszą to być osoby o ogromnej wiedzy merytorycznej, o wiedzy zarówno w zakresie rynków kapitałowych, rynków finansowych, gospodarki i ekonomi. Takich ludzi na rynku jest bardzo mało dlatego trwa o nich zasadnicza walka.

Wybierając doradce finansowego nie zapominajmy też że doradca: powinien dokładnie znać ofertę każdego produktu który oferuje, oraz – najważniejsze – powinien mieć dla nas czas, ponieważ nie da się zaplanować finansów rodzinnych w piętnaście minut.

Rodzina na swoim – ponowne zmiany

Najprawdopodobniej to już ostatni moment żeby skorzystać z programu rodzina na swoim. Prace nad programem w parlamencie trwają i wygląda na to że końcówka roku będzie stopniowym wygaszaniem tego programu. Na główne założenia rządowej propozycji składają się przede wszystkim: ograniczenie programu rodzina na swoim do rynku pierwotnego, ograniczenie wieku kredytobiorców do 35 lat, oraz znacząca obniżka limitów cenowych.

Program rodzina na swoim był dużą pomocą dla rynku nieruchomości w Polsce. Deweloperze chcą maksymalnie wykorzystać czas jaki został w tym programie, dlatego coraz więcej projektów oferuje mieszkania z których mogą skorzystać młode małżeństwa. Limit cenowy który będzie obowiązywał jest znacznie podwyższony i na przykład dla Warszawy wzrósł prawie o jedną czwartą w porównaniu z końcem zeszłego roku.

Umowa o kredyt hipoteczny – czytanie popłaca

Kredyt hipoteczny zostaje sfinalizowany po podpisaniu umowy na jego wydanie. Niestety często okazuje się że kredytobiorcy podpisują umowy kredytowe nie czytając samej umowy, nie wspominając o jej załącznikach. Stąd biorą się najczęstsze problemy, zwłaszcza z kwestionowaniem opłat co do których kredytobiorca nie doczytał umów będących załącznikami dodatkowych opłat i prowizji.

Umowy produktów finansowych pisane są skomplikowanym językiem bo muszą być precyzyjne, choć przy odrobinie wysiłku, każdy może zrozumieć ich teść. Ważną częścią umowy są definicje umieszczane w pierwszej części dokumentu, tłumaczą znaczenie poszczególnych słów użytych w kolejnych punktach – niektóre z nich mogą być rozumiane inaczej niż w języku potocznym. Wiele osób pod słowem hipoteka rozumie księgę wieczystą, więc mówi o zabezpieczeniu wpisywanym do hipoteki, a tak naprawdę to hipotekę wpisuje się do księgi wieczystej. Ponadto bardzo często następują przekręcenia nazw produktów – na przykład, lokaty zostają nazywane funduszem, a fundusze lokatą. Czytanie definicji ważne jest zwłaszcza w umowach ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń może rozumieć zachorowanie lub utratę pracy bardzo wąsko.

W umowie jednym z najważniejszych zapisów jest cena pieniędzy które pożyczamy, ta cena to nie tylko oprocentowanie, ale również prowizja banku i koszt ubezpieczenia który musimy wykupić. Często zdarza się tak, że niższe oprocentowanie obowiązuje tylko przez krótki okres, czyli jeżeli kredyt bierzemy na kilka lat to, z reguły po trzech miesiącach, niższe oprocentowanie wygasa i wtedy przechodzimy na normalne warunki.

Ponadto czytając umowy kredytowe nie zapomnijmy zorientować się jak bank odnosi się do wcześniejszej spłaty kredytu. W wielu bankach jesteśmy zobowiązani, na siedem dni przed dokonaniem nadpłaty, pisemnie powiadomić bank o swoim zamiarze. Po takim zaanonsowaniu bank może, ale nie musi, zgodzić się na przyjęcie nadpłaty. Standardem jest przerzucenie prowizji za wcześniejszą spłatę z umowy kredytowej do “tabeli opłat i prowizji”, oznacza to że bank może wprowadzić taką prowizje w dowolnym momencie.

Generalnie jeżeli już zdarzy nam się podpisać umowę bez jej przeczytania, a uznamy że jest ona niekorzystna, to nic straconego – przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy. Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy kredytowej wciągu dziesięciu dni od jej podpisania. Warto dodać, że podobnie jest z kartą kredytową (jeżeli chcemy z niej zrezygnować można to zrobić gdy była już używana), kredytem gotówkowym oraz ubezpieczeniem na życie – oczywiście z bankiem lub ubezpieczycielem trzeba się rozliczyć, a więc zwrócić pożyczone pieniądze, lub zapłacić za ochronę jaką polisa zapewniała do momentu gdy z niej zrezygnowaliśmy.

Rodzina na swoim a rynek wtórny

Rodzina na swoim to do niedawna jedno z najpopularniejszych rozwiązań przy wyborze kredytu mieszkaniowego. Zmiany wprowadzone do programu przez rząd wykluczą dofinansowanie mieszkań na rynku wtórnym. Mieszkania używane w blokach z wielkiej płyty, prawdopodobnie w pierwszej kolejności, stracą swoją wartość. Gdy nie będzie można ich kupić z rządowym dofinansowaniem spadnie też ich atrakcyjność na rynku.

Ograniczenie dostępności rodziny na swoim to jedno, a rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego to drugie; tym razem komisja postanowiła mocniej przykręcić śrubę kredytom walutowym. Nowelizacja rekomendacji zakłada: że maksymalna wysokość raty może sięgnąć tylko czterdziestu dwóch procent naszych przychodów, a nie jak do tej pory pięćdziesięciu; oraz że zdolność kredytowa może być obliczana tylko na dwadzieścia pięć lat. Zmiany oznaczają spadek zdolności nawet o piętnaście procent – mówiąc krótko, dla klientów oznacza to niższą dostępność kredytów w walutach.

Komisja Nadzoru Finansowego zasłania się dbałością o bezpieczeństwo klientów twierdząc że zależało jej na tym żeby nie dochodziło do takiej sytuacji kiedy bank przerzuca całe ryzyko walutowe na klienta, zwłaszcza na klienta o niskich dochodach.
Nie tylko nowi kredytobiorcy będą dokładniej sprawdzani. Może się okazać że również Ci którzy kredyt dawno już wzięli. Możliwe jest że wielu kredytobiorców którzy do tej pory radzili sobie z sytuacją kredytową i ze wzrastającymi ratami, będzie zmuszona dołożyć do tego dodatkowe zabezpieczenie, chociażby w postaci ubezpieczeń.
Jednocześnie ograniczenie dostępności kredytów walutowych oznacza że pozwolić sobie na nie będą mogli tylko bardzo dobrze zarabiający.

Kredyty hipoteczne na wyższych stopach

Kredyty hipoteczne – zmiany ich cen i oprocentowania zależą od wielu rynkowych czynników, między innymi, wysokości bezrobocia. Ostatnia informacja o poziomie bezrobocia podana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Pieniężnej – trzynaście i jedna dziesiąta procent – w kontekście makroekonomicznym nie jest specjalnie dobrą wiadomością, tym bardziej mimo tego że zbliża się okres letni, a więc sezon wakacyjny i prace, w związku z tym, sezonowe powinny się już rozpoczynać. Na razie widać że tego niema, chociaż może to być spowodowane tym że część obywateli po prostu wraca z Wielkiej Brytanii i Irlandii i to oni się rejestrują jako bezrobotni. W prognozach ten czynnik jest dosyć trudno uwzględnić ponieważ nie wiadomo jaka liczba osób faktycznie wraca, a to potrafi zdecydowanie powiększyć krótkoterminowe bezrobocie. Jeśli faktycznie bezrobocie będzie utrzymywało się powyżej trzynastu procent to na pewno nie będzie to dobrą informacją ani dla państwowego budżetu ani dla polskiej gospodarki.

Jak się zachowa Rada Polityki Pieniężnej?
Eksperci twierdzą że Rada Polityki Pieniężnej, z reguły, boi się podnosić stopy w momencie kiedy bezrobocie jest jeszcze w trendzie wzrostowym gdyż było by to, w pewnym sensie, działanie na ochłodzenie gospodarki, która wcale nie radzi sobie tak dobrze. W tej chwili jednak te pierwsze symptomy spadku bezrobocia widać. Jednak aby Rada Polityki Pieniężnej poczuła odwagę do kolejnych i większych podwyżek potrzebny jest dużo wyraźniejszy spadek. Eksperci uważają że dosyć jasne jest iż nie jesteśmy na końcu podwyżek stóp procentowych a raczej, można powiedzieć, na końcu początku tego całego cyklu i jeszcze sporo przed nami.

Jak stopy procentowe wpłyną na kredyty hipoteczne?
Większość analityków twierdzi że stopy procentowe będą dalej rosły. Jest duże prawdopodobieństwo że dotyczyć będzie to także stóp procentowych w sferze euro. Podwyższenie stóp procentowych w Polsce najprawdopodobniej będzie podtrzymywać stosunkowo dobry kursy złotego czyli zmniejszać koszt obsługi kredytu poprzez kanał kursowy.

Przeczytaj wszystko o stopach procentowych

Kontakt   O Nas   Polityka Prywatności

Copyright 2010-2011 Tani Kredyt Hipoteczny